Under

Det kjem ny bok til hausten 2019! Neste bind i trologien Søsteranarkistane heiter OVER.

Barneheimsjenta Ela arbeider som alle andre jenter som slave på fabrikken til tyrannen Ingmor, som styrer alt og alle med jernhand. Verda slik vi kjenner henne, er gått til grunne, organisk mat finst ikkje, personleg fridom finst ikkje, og den som ikkje passar seg og gjer som ho er beden om, hamnar på blodtappingsbenken og kan ende med å måtte bøte med livet. Ein dag får Ela nok av undertrykkinga og manar til opprør. Det er farlegare enn ho anar, for Ingmor treng noko berre Ela har …

Under er første bok i framtidstriologien Søsteranarkistane.

Finst å få i bokhandelen, eller her

 

Omtale av boka i Bergen Tidende