Bokmelding på framtida.no

Boka finst å få i bokhandelen, eller her

Bokomtale på Nynorskbok.no

Søsteranarkistane..

Under, på Samlaget

Vår første bokomtale i BT!

Boka finst å få i bokhandelen, eller her

Under, 18 oktober 2017

Finst å få i bokhandelen, eller her

1 2